Năng Lượng Mặt Trời Đồng Tâm Inox 1414 (140 Lít) – Plus

7.220.000