Bồn Inox 304 Đồng Tâm Nằm 3.000 lít – Plus

11.990.000