Năng Lượng Mặt Trời Đồng Tâm Inox 1516 (160 Lít) – Plus

5.700.000