Bồn Inox 304 Đồng Tâm Nằm 2.000 lít – Plus

8.490.000