Bồn Inox 304 Đồng Tâm Nằm 1.000 lít – Plus

4.490.000