Năng Lượng Mặt Trời Đồng Tâm Inox 2020 (200 Lít) – Plus

10.100.000