Năng Lượng Mặt Trời Đồng Tâm Inox 1213 (130 Lít) – Plus

6.260.000