Bồn Inox 304 Đồng Tâm Nằm 1.500 lít – Plus

6.590.000